Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018 Poprawa efektywności energetycznej...

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Jabłonna - termomodernizacja GCK

Projekt "Poprawa efektywności energetycznej budynków  użyteczności publicznej z terenu gminy Jabłonna  - termomodernizacja GCK" dofinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.
 
Zadanie polegało na termodernizacji budynku GCK poprzez docieplenie dachu, modernizację oświetlenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
 
Całkowita wartość inwestycji 508 665,67 zł. Kwota dofinansowania 324 832,31 zł. 
 
Realizacja projektu miała miejsce w  latach 2017 – 2018.