Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018 Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2017 rok

Zadanie pod nazwą ”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jabłonna” zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
 
Przyznane dofinansowanie w kwocie 31 600 zł  umożliwiło demontaż pokryć dachowych wykonanych z azbestu i/lub odbiór płyt azbestowych z 49 posesji  zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonna, na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców.
 
Jednocześnie pozostali mieszkańcy Gminy Jabłonna mogą w trybie ciągłym składać wnioski o  usunięcie azbestu znajdującego się na  ich nieruchomościach. Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy Jabłonna. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 81 561 05 81.