Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018 Termomodernizacja zespołu szkół w...

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jabłonnie

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 
Zadanie polegało na termodernizacji budynku Zespołu Szkół w Jabłonnej poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymianie pokrycia dachowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian piwnic.
 
Całkowita wartość inwestycji 762 534, 64 zł  Na realizację zadania udzielono pożyczki na 80% wartości inwestycji, w 20% umarzalnej.  
 
Realizacja projektu miała miejsce w  2018 r.