Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018 Edukacja ekologiczna w gminie...

Edukacja ekologiczna w gminie Jabłonna i gminie Krzczonów w 2016 r

W ramach projektu zorganizowana została Olimpiada ekologiczna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Jabłonna i Krzczonów. Olimpiada podzielona została na dwa etapy: etap szkolny i gminny. W etapie szkolnym wzięło udział 66 uczniów ze wszystkich szkół z terenu obydwu gmin. W etapie gminnym wzięło udział 31 uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali największą liczbę punktów. Wszyscy finaliści w październiku 2016 r. w nagrodę pojechali na wycieczkę edukacyjną do Roztoczańskiego Parku Narodowego.
 
Ponadto w ramach projektu zorganizowano konkurs fotograficzny „Walory Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego”, którego uczestnikami byli mieszkańcy Gminy Jabłonna i Krzczonów. Konkurs został podzielony na 3 kategorie: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia. W każdej kategorii nagrodzono po 3 zdjęcia przedstawiające najciekawsze miejsca z terenu Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego oraz otuliny Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Zwycięskie zdjęcia umieszczone zostały w kalendarzu na 2017 r. (350 egz.), który na bieżąco przekazywany jest mieszkańcom gminy Jabłonna oraz Krzczonów.
 
Dodatkowo w ramach projektu we współpracy z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Świdnik wyznaczony został szlak pieszo-rowerowy po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym o dł. 8 km. Zakupiono 6 tablic opisujących pomniki przyrody oraz tereny cenne przyrodniczo znajdujące się na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego.
 
Ostatnim elementem projektu było wydanie 8000 egz. folderu opisującego szlak pieszo-rowerowy po Krzczonowskim Parku Krajobrazowym. Folder stanowi zbiór najważniejszych informacji na temat flory i fauny, szczególnie gatunków objętych  ochroną, które występują na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego