Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018 Poprawa bezpieczeństwa ruchu...

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania i drogi gminnej w m. Wierciszów

Projekt pt „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 107179L z drogami: powiatową nr 2280L i gminna nr 107180L w miejscowości Wierciszów i przebudowa drogi gminnej nr 107179L w m. Wierciszów na odcinku od km 0+171,00 do km 1+170,00”  dofinansowany ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 
Zadanie obejmowało przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 107179L o łącznej długości 1170 mb, przebudowę nawietrzni drogi gminnej nr 107180L na łącznej długości 55,40 mb, przebudowę skrzyżowania  dróg: gminnej nr 107179L, nr 107180L i powiatowej 2280L poprzez zmianę geometrii skrzyżowania, uporządkowanie ruchu pieszych poprzez budowę chodników o długości 300 mb, przebudowę systemu odwodnienia, budowę oświetlenia przejścia dla pieszych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
 
Całkowita wartość inwestycji 1 787 535,31 zł. Kwota dofinansowania z Urzędu wojewódzkiego 893 767,00 zł oraz dotacja ze Starostwa Powiatowego 458 959,00 zł Realizacja projektu miała miejsce w  latach 2016 – 2017.