Edukacja ekologiczna w gminie Jabłonna w 2015 roku

W ramach projektu zorganizowana została Olimpiada ekologiczna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Jabłonna. Olimpiada podzielona została na dwa etapy: etap szkolny i gminny. W etapie szkolnym wzięło udział 100 uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy. W etapie gminnym wzięło udział 34 uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali największą liczbę punktów. Wszyscy finaliści w październiku 2015 r. w nagrodę pojechali na wycieczkę edukacyjną do Poleskiego Parku Narodowego.
 
Ponadto w ramach projektu wydano wydanie 1000 egz. folderu opisującego walory przyrodnicze Gminy Jabłonna pt. „Naturalnie” , który stanowi zbiór najważniejszych informacji na temat obszarów prawnie chronionych na terenie gminy Jabłonna oraz flory i fauny.
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych