Rewaloryzacja cmentarza z I wojny światowej w m. Piotrków Drugi

Działanie współfinansowane ze środków Austriackiego Czarnego Krzyża. W ramach zadania zrewaloryzowany zsotał cmenatrza z okresu I wojny światowej znajdujący się przy drodze wojewódzkiej nr 835 w miejscowości Piotrków Drugi. Na kopcu ustawione zostały nowe krzyzę (katolicki i prawosławny), u podnóża kopca trzy tablice pamiątkowe (w jeżyku polskim, niemieckim i rosyjskim). Teren cemnatrza został oczyszczony, utworzona została alejka prowadząca do kopca.
 
W dniu 19 października 2016 r. na odbyło się ponowne otwarcie i poświęcenie cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej. W Uroczystościach uczestniczyli Ambasador Republiki Austrii w Polsce, Konsul Honorowy RP w Austrii, Konsul Honorowy Austrii w Polsce, przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża.
 
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych