Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane w latach 2015-2018 Edukacja ekologiczna w gminie...

Edukacja ekologiczna w Gminie Jabłonna w 2018 roku

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W ramach zadania zorganizowane zostały konkursy:

  1. „Najpiękniejszy ogród Gminy Jabłonna” dla mieszkańców Gminy Jabłonna,
  2. „Rzeźba ze śmieci” - konkurs plastyczny dla dzieci w przedszkolach oraz klas I-III szkół podstawowych,
  3. „Zielona Gmina Jabłonna” na najlepiej przygotowany zielnik przez uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjalnych,
  4. „Atlas ptaków Gminy Jabłonna” na najlepiej przygotowany atlas ptaków przez uczniów klas IV-VII szkół podstawowych i klas II i III gimnazjalnych.

Dodatkowo wydano folder na temat prawidłowej segregacji śmieci, który przykazany zostanie mieszkańcom Gminy Jabłonna.