Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty w trakcie realizacji Usuwanie wyrobów zawierających azbest...

projekty zewnętrzne w trakcie realizacji

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna - 2017

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonna - 2017

Opublikowano: 07.09.2017 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków prywatnych z terenu Gminy Jabłonna w 2017 roku.

Gmina Jabłonna informuje, że realizacja zadania pn.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jabłonnajest dotowana na podstawie umowy zawartej w 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1–Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

                          

Powrót