Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty aktualnie realizowane Pielęgnacja drzewostanu alei...

Pielęgnacja drzewostanu alei jesionowej w m. Jabłonna-Majątek

Grant z Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”  na realizację projektu „Pielęgnacja drzewostanu alei jesionowej w m. Jabłonna-Majątek” 

Projekt grantowy pod nazwą "Renowacja zabytków" współfinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.


Głównym celem projektu jest ochrona zabytku „alei jesionowej” w Jabłonnie-Majątek poprzez wykonanie prac zabezpieczających zabytek przyrody. 


Całkowita wartość projektu wynosi 24 000,00  zł

Dofinansowanie ze środków UE  wynosi 16 800,00 zł

Zakończenie realizacji projektu 31 listopad 2019 r.