Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane do 2015 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich... Remont i urządzenie boiska sportowego...

Projekty Unijne - PROW 2007 - 2013

Remont i urządzenie boiska sportowego w m. Jabłonna Majątek.

Remont i urządzenie boiska sportowego w m. Jabłonna Majątek.

Opublikowano: 31.08.2011 Działanie: Lokalne strategie rozwoju w zakresie odnowy i rozwoju wsi / Oś IV Leade

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, Oś Leader (wniosek złożony do Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”). Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 237 056,88zł, z czego dofinansowanie wyniosło 144 827,00zł. Rzeczową realizację projektu zakończono w sierpniu 2011 r.

Zakres inwestycji obejmował remont i przebudowę boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 96,0m x 64,0m, w tym płyty do gry 92,0m x 60,0m, montaż tzw. „piłkochwytów”, ogrodzenie płyty boiska, remont nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, montaż wiat dla 12 zawodników rezerwowych, remont przepustu pod wejściem na teren boiska, instalacja trybun dla 96 osób.