Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane do 2015 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich... Remont i urządzenie boiska sportowego...

Projekty Unijne - PROW 2007 - 2013

Remont i urządzenie boiska sportowego w m. Jabłonna Majątek.

Remont i urządzenie boiska sportowego w m. Jabłonna Majątek.

Opublikowano: 31.08.2011 Działanie: Lokalne strategie rozwoju w zakresie odnowy i rozwoju wsi / Oś IV Leade

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, Oś Leader (wniosek złożony do Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”). Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 237 056,88zł, z czego dofinansowanie wyniosło 144 827,00zł. Rzeczową realizację projektu zakończono w sierpniu 2011 r.

Zakres inwestycji obejmował remont i przebudowę boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 96,0m x 64,0m, w tym płyty do gry 92,0m x 60,0m, montaż tzw. „piłkochwytów”, ogrodzenie płyty boiska, remont nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, montaż wiat dla 12 zawodników rezerwowych, remont przepustu pod wejściem na teren boiska, instalacja trybun dla 96 osób.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych