Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane do 2015 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich... Budowa przydomowych oczyszczalni...

Projekty Unijne - PROW 2007 - 2013

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłonna oraz oczyszczalni ścieków Jabłonna Druga

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłonna oraz oczyszczalni ścieków Jabłonna Druga

Opublikowano: 31.08.2012 Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej / Oś III
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, oś Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 858 085,44zł, z czego dofinansowanie wyniosło 509 911,68zł. Rzeczową realizację projektu zakończono w sierpniu 2012r.
 
W ramach inwestycji wybudowano 61 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną przy Zespole Szkół w Jabłonnie.