Projekty Unijne - PROW 2007 - 2013

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Piotrków I i Piotrków II

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Piotrków I i Piotrków II

Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej / Oś III
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, oś Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 605 117,62zł, z czego dofinansowanie wyniosło 359 215zł. Rzeczową realizację projektu zakończono w grudniu 2010r.
 
Efektem realizacji inwestycji jest siec kanalizacji sanitarnej o długości 0,3km oraz oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna przy Zespole Szkół w Piotrkowie.
 
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych