Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane do 2015 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich... Budowa oczyszczalni ścieków i sieci...

Projekty Unijne - PROW 2007 - 2013

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Piotrków I i Piotrków II

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Piotrków I i Piotrków II

Opublikowano: 30.12.2010 Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej / Oś III
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, oś Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 605 117,62zł, z czego dofinansowanie wyniosło 359 215zł. Rzeczową realizację projektu zakończono w grudniu 2010r.
 
Efektem realizacji inwestycji jest siec kanalizacji sanitarnej o długości 0,3km oraz oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna przy Zespole Szkół w Piotrkowie.