Projekty Unijne - PROW 2007 - 2013

Urządzenie placu zabaw na działce nr 793/2 przy Szkole Podstawowej w Tuszowie

Urządzenie placu zabaw na działce nr 793/2 przy Szkole Podstawowej w Tuszowie

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, Oś Leader

Wniosek złożony do Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 69 805 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 42 799 zł. Rzeczową realizację projektu zakończono w listopadzie 2012 r.

W ramach inwestycji wykonano roboty ziemne na placu i wyposażono plac w urządzenia zabawowe takie jak m.in. bujaki sprężynowe, pociąg duży, mostek z klocków, mostek z balików, huśtawki, karuzela, zestaw ALPINISTA, zestaw TUNEL.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych