Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane do 2015 Regionalny Program Operacyjny WL... Budowa zintegrowanej infrastruktury...

Projekty Unijne - RPO WL 2007 - 2013

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim

Opublikowano: 30.12.2011 Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wnioskodawcą był Powiat Lubelski a gmina Jabłonna była Partnerem projektu. Wartość przedsięwzięcia realizowanego przez gminę wyniosła ponad 400 tys., z czego dofinansowanie stanowiło ponad 340 tys. Realizację inwestycji zakończono w 2011 r.

W ramach inwestycji zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zaadaptowano pomieszczenie na serwerownię, wdrożono system e-urząd.