Projekty Unijne - RPO WL 2007 - 2013

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wnioskodawcą był Powiat Lubelski a gmina Jabłonna była Partnerem projektu. Wartość przedsięwzięcia realizowanego przez gminę wyniosła ponad 400 tys., z czego dofinansowanie stanowiło ponad 340 tys. Realizację inwestycji zakończono w 2011 r.

W ramach inwestycji zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zaadaptowano pomieszczenie na serwerownię, wdrożono system e-urząd.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych