Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane do 2015 Regionalny Program Operacyjny WL... Konferencja „Energia słoneczna jako...

Projekty Unijne - RPO WL 2007 - 2013

Konferencja „Energia słoneczna jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna”

Konferencja „Energia słoneczna jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna”

Opublikowano: 23.06.2015 Zapraszamy serdecznie 24 czerwca 2015 roku, o godzinie 17:00 do Gminnego Centrum Kultury na konferencję „Energia słoneczna jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna”, która jest podsumowaniem projektu „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.

W ramach projektu na obiektach szkolnych zamontowano 5 zestawów solarnych, natomiast w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Jabłonna zostało wykonanych 366 zestawów do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Konferencja ma na celu zarówno zaprezentowanie efektów dotychczasowych działań na rzecz wykorzystania energii odnawialnej na terenie gminy Jabłonna, jak również promocję nowych, potencjalnych możliwości na rzecz zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej w gminie.

PROGRAM KONFERENCJI „ENERGIA SŁONECZNA JAKO ŹRÓDŁO ENERGII ODNAWIALNEJ W GMINIE JABŁONNA”

24 czerwca godz. 17:00 – 20:00, Gminne Centrum Kultury w Piotrkowie

17:15 – 17:25

Przywitanie gości i uczestników konferencji:  Pani Magdalena Sałek - Wójt Gminy Jabłonna

17:25 – 17:40

Przedstawienie działań Urzędu Marszałkowskiego na rzecz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa lubelskiego – Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

17:40 – 18:00

Prezentacja efektów projektu pn.: „Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej w Gminie Jabłonna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 – Przedstawiciel EuroCompass, podmiotu realizującego projekt

18:00 – 18:10

Prezentacja informacji technicznych dotyczących serwisu zainstalowanych urządzeń – Przedstawiciel Urzędu Gminy Jabłonna, Pan Michał Romanowski

18:10 – 18:40

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na poziomie gminy
- doradca z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii

18:40 – 19:10

Prezentacja aspektów technicznych projektowania, realizacji oraz instalacji układów fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych i obiektów użyteczności publicznej – Przedstawiciel Polskiej Grupy Energii Fotowoltaicznej

19:10 – 19:30

Panel dyskusyjny – refleksje, odpowiedzi na pytania uczestników konferencji

19:30 – 20:00

Poczęstunek dla uczestników konferencji

20:00

Zakończenie konferencji: Pani Magdalena Sałek - Wójt Gminy Jabłonna

 

Po zakończonych prezentacjach uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania dodatkowych informacji dotyczących możliwości wykonania i serwisu układów fotowoltaicznych, wszelkiego rodzaju kotłowni, pomp ciepła, przydomowych oczyszczalni ścieków