Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Projekty zewnętrzne Projekty zrealizowane od 2019 roku Przebudowa drogi gminnej nr 107189L w...

Przebudowa drogi gminnej nr 107189L w miejscowości Wolnica

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 


Głównym celem projektu jest przebudowa  drogi gminnej nr 107189L w miejscowości Wolnica na długości ponad 1800 m. Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi o szerokości 3,5 mb, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 mb, wykonanie mijanek o szerokości 5,0 mb oraz wykonanie peronów przystankowych oraz chodników na odcinku około 100m.


Całkowita wartość projektu wynosi 1 124 081,08 zł 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 562 040 zł 

Zakończenie realizacji projektu 24 lipiec 2019 r.