Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Rada Gminy Jabłonna Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

Komisja Budownictwa i Infrastruktury:

Julian Iwanicki - Przewodniczący
Agnieszka Malec - Zastępca Przewodniczącego
Jerzy Tadeusz Pawelec - Członek
Wiesława Bogusz - Członek
Jerzy Kutrzepa - Członek

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Lokalnego:

Ewelina Katarzyna Galek-Kociuba - Przewodniczący
Jerzy Kutrzepa - Zastępca Przewodniczącego
Jerzy Tadeusz Pawelec - Członek
Julian Iwanicki - Członek
Kamil Skałecki - Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

Monika Nowak - Przewodnicząca
Kamil Skałecki - Zastępca Przewodniczącego
Ewelina Katarzyna Galek-Kociuba - Członek
Marcin Pielecha - Członek
Henryk Wilkołek - Członek

Komisja Rewizyjna:

Wiesława Bogusz - Przewodnicząca
Marcin Pielecha - Zastępca Przewodniczącego
Monika Nowak - Członek
Agnieszka Malec - Członek
Ryszard Lis - Członek

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

Ryszard Lis - Przewodniczący
Kazimierz Guziak - Zastępca Przewodniczącego
Adam Jerzy Klimek - Członek
Henryk Wilkołek - Członek
Marianna Piotrowska - Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Marianna Piotrowska - Przewodnicząca
Kazimierz Guziak - Zastępca Przewodniczącego
Adam Jerzy Klimek - Członek