Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Rada Gminy Jabłonna Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna:
1.Wiesława Bogusz - Przewodnicząca,
2.Marcin Pielecha - Zastępca,
3. Agnieszka Malec,
4. Monika Nowak,
5. Ryszard Lis.
 
Komisja Budownictwa i Infrastruktury:
1. Julian Iwanicki - Przewodniczący,
2. Agnieszka Malec - Zastępca,
3. Jerzy Pawelec,
4. Wiesława Bogusz,
5. Jerzy Kutrzepa.
 
Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Lokalnego:
1. Ewelina Galek-Kociuba - Przewodnicząca,
2. Jerzy Kutrzepa - Zastępca,
3. Jerzy Pawelec
4. Julian Iwanicki,
5. Kamil Skałecki.
 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:
1. Monika Nowak - Przewodnicząca,
2. Kamil Skałecki - Zastępca,
3. Marcin Pielecha,
4. Ewelina Galek-Kociuba,
5. Henryk Wilkołek.
 
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1. Ryszard Lis - Przewodniczący,
2. Kazimierz Guziak - Zastępca,
3. Adam Klimek,
4. Henryk Wilkołek,
5. Marianna Piotrowska.
 
Komisja Skarg, Wiosków i Petycji:
1. Marianna Piotrowska - Przewodnicząca,
2. Kazimierz Guziak - Zastępca,
3. Adam Klimek.
Puls Gminy JabłonnaPuls Gminy Jabłonna

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem gazety

W numerze m.in. - Rada Gminy Jabłonna - Nowe stawki za gospodarowanie odpadami - Informacje ze szkół - Gminne wydarzenia kulturalne.

Puls Gminy Jabłonna
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych