Organizacje społeczno-kulturalne

  Organizacje społeczno-kulturalne działajace na terenie Gminy Jabłonna:

1. Fundacja Nieprzetartego Szlaku,

2. Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Lokalnego,

3. Fundacja 123 Empatia,

4. Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Ziemi Lubelskiej,

5. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów – oddział gminny,

6. Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Komputerowej JABŁONET w Jabłonnie,

7. Stowarzyszenie Czerwone Jabłuszko,

8. Stowarzyszenie Leśne Pogotowie,

9. Fundacja Kultury Ludowej „Muzykanty”,

10. Fundakcja Rozowju i Aktywizacji Mieszkańców,

11. Fundacja Zielony Konserwatyzm.

 

Puls Gminy Jabłonna

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi numerami bezpłatnej gazety Gminy Jabłonna "Puls Gminy Jabłonna"

ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych