Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Ochrona środowiska Partycypacja pytania

Partycypacja pytania

Gmina Jabłonna we współpracy z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich realizuje drugi etap projektu "Partycypacja z planowaniu przestrzennym". Projekt ma na celu zaangażowanie mieszkańców Gminy Jabłonna w tworzenie dokumentu planistycznego pn. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna". Jednym z elementó projktu jest utworzenie interaktywnego punktu konsultacyjnego, w którem każda osoba moze zadać pytanie dotyczące planowania przestrzennego czy zmian w Studium. 

Pytania mogą Państwo zadawać poprzez interaktywny formularz znajdujący się poniżej.

Zapraszamy do korzystania z formularza oraz poszerzania swojej wiedzy na temat planowania przestrzennego.

Na wszystkie pytania postara się odpowiedzieć nasz ekspert zajmujący się planowaniem przestrzennym.

Partycypacja - pytania

Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo w prosty sposób wysłać do Nas wiadomośc e-mail.
To pole nie może być puste. To pole nie może być puste. Podaj poprawny adres e-mail Podaj poprawny numer telefonu
To pole nie może być puste.
Zaznacz pole z warunkami. WYŚLIJ