Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Ochrona środowiska Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami

Szanowni Państwo,

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie zobowiązująca gminy do zorganizowania nowego systemu zagospodarowania odpadów. Przekazujemy w Państwa ręce ulotkę w której zostały zawarte najważniejsze informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadów.

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych z Terenu Gminy Jabłonna na okres od VII 2019 do VI 2021 r.

 

Przedsiębiorstwo odbierające odpady

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Jabłonna na okres od VII 2019 r. do VI 2021 r. zajmuje się:

EKOMEGA Legieć Małek Sp. J.
ul. Szklarniowa 1C
22-400 Zamość
tel. 6039995898