Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Ochrona środowiska Gospodarowanie odpadami Opłaty

Opłaty

 

Obowiązujące stawki:

 1. nieruchomości, na których zamieszkuje 1 osoba:
  • za odpady zbierane selektywnie – 8 zł/nieruchomość,
  • za odpady zbierane nieselektywnie – 16 zł/nieruchomość,

 2. nieruchomości, na których zamieszkuje 2 osoby:
  • za odpady zbierane selektywnie – 16 zł/nieruchomość,
  • za odpady zbierane nieselektywnie – 32 zł/nieruchomość,

 3. nieruchomości, na których zamieszkuje od 3 do 5 osób:
  • za odpady zbierane selektywnie – 28 zł/nieruchomość,
  • za odpady zbierane nieselektywnie – 56 zł/nieruchomość,

 4. nieruchomości, na których zamieszkuje 6 i więcej osób:
  • za odpady zbierane selektywnie – 40 zł/nieruchomość,
  • za odpady zbierane nieselektywnie – 80 zł/nieruchomość.

Właściciel (użytkownik) nieruchomości, na której zamieszkuje jedna osoba, ma obowiązek złożenia korekty deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podana liczba osób zamieszkujących nieruchomość winna być zgodna ze stanem faktycznym.


Korekty deklaracji należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jabłonna.