Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Ochrona środowiska Gospodarowanie odpadami Punkt Selektywnej Zbiórki Opdadów...

Punkt Selektywnej Zbiórki Opdadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Jabłonna zlokalizowany jest w Tuszowie na terenie byłego wysypiska śmieci. Usługi zbierania odpadów świadczone są w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 08:00 – 12:00.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki można dostarczać:

  • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (czysty gruz bez azbestu, styropianu i papy),
  • zużyte opony (samochodowe w całości, ciągnikowe w 4 częściach).

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Poziom osiągnięty przez Gminę Jabłonna

-

 19,48%

28,00%

41,20%

29,37%

 29,51%

 43,21%