Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Turystyka Zabytki Zespół pałacowo – parkowy w Jabłonnie

Zabytki

Zespół pałacowo – parkowy w Jabłonnie

Zespół pałacowo – parkowy w Jabłonnie

Opublikowano: 02.02.2015 Pałac jest pięknie wkomponowany w park krajobrazowy, zbudowany na planie zbliżonym do rozszerzonej litery N, o bryle piętrowej, rozczłonkowanej, jest murowany z cegły i tynkowany.
Obie kondygnacje zwracają uwagę bogatą architektoniczną oprawą z ozdobnymi gzymsami, fryzami, boniowaniem. Część środkowa budynku jest z okazałym czterokolumnowym portykiem od frontu i prostokątnym tarasem od tyłu. Obok pałacu zabytkowy charakter mają także zachowane zabudowania dworskie: dom ogrodnika, dom administratora, gorzelnia, budynek gospodarczy pełniący funkcje spichlerza, magazynu, chlewni, kuźni dworskiej i inne budynki pofolwarczne. Obecnie pałac i 10-hektarowa posiadłość jest własnością prywatną. Jednak warto wiedzieć, że duże walory architektoniczne, przyrodnicze i krajobrazowe obiektu, zachowane do dzisiaj bez większych zmian sprawiają, że całość stanowi bez wątpienia jeden z najlepiej zachowanych zespołów pałacowo-parkowych na Lubelszczyźnie.
Pałac otacza cenny XIX wieczny park, z zachowanym układem kompozycyjnym charakterystycznym dla założeń ogrodowych tego okresu. Zachowały się stare aleje lipowe i pozostałości regularnych podziałów kwaterowych świadczące, ze ogród istniał tu wcześniej niż aktualny budynek pałacu i towarzyszył dawnemu dworowi. Eklektyczny układ parku wskazuje na umiejętne łączenie stylów różnych epok, efektownego eksponowania różnorodnych unikalnych roślin, drzew i krzewów ozdobnych a także powiązania widokowego parku ze stawami i ich otoczeniem. Znajdziemy tam około 700 drzew należących do 38 gatunków, w których dominują: lipa drobnolistna, świerk pospolity, kasztanowiec pospolity, robinia akacjowa, klon zwyczajny i jesionolistny, brzoza brodawkowata, jesion wyniosły, jawor, olcha czarna, klon tatarski, i modrzew europejski. Spotkać tam można także wyjątkowo rzadko spotykane w naszej strefie klimatycznej rośliny, jak: choina kanadyjska, jednobarwna jodła kalifornijska, cyprysik Lawsona i grójecznik japoński. Występują też okazy o wyjątkowych rozmiarach, w tym m.in. brzoza brodawkowata (o obwodzie 260 i 250 cm), modrzew europejski (300 cm średnicy obwodu), świerk (270 cm), lipa szerokolistna (480 cm), zainteresowanie budzą też szakłak pospolity, czy żywotniki a geometryczną kompozycję parku podkreślają stare aleje lipowe. Do dworu prowadzi droga wysadzana wiekowymi drzewami, zwana i współcześnie Czarną Aleją, gdyż drzewa osłaniają drogę skutecznie, nie dopuszczając słonecznych promieni, dając cień i ochłodę, a być może dlatego, że aleja leżała w granicach majątku i korzystanie z niej było zabronione dla okolicznych mieszkańców. Miejscowy przekaz podaje, że była to ulubiona spacerowa trasa dziedziczki Bronisławy Vetterowej.
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych