Gminne inwestycje

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012

Boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Piotrkowie Pierwszym. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 1 170 452,28 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 500 000 zł. Realizację inwestycji zakończono w grudniu 2011 r. W ramach inwestycji wykonano:

  • boisko do piłki nożnej o wymiarach 30×58,9m o powierzchni 1767m² (pole gry 26,0m x 52,4m) wraz z wyposażeniem,
  • boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) wraz z wyposażeniem do gry w piłkę koszykową i siatkową,
  • zaplecze sanitarno-socjalne boisk sportowych – budynek wraz z wyposażeniem, powierzchnia użytkowa 56,32 m²,
  • ogrodzenie i oświetlenie terenu,
  • ciągi komunikacyjne.
Powrót
Puls Gminy JabłonnaPuls Gminy Jabłonna

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem gazety

W numerze m.in. - Rada Gminy Jabłonna - Nowe stawki za gospodarowanie odpadami - Informacje ze szkół - Gminne wydarzenia kulturalne.

Puls Gminy Jabłonna
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych