Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Ważne dokumenty Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁONNA 2002

Treść uchwały XXIX/237/2002 (PDF 1155 KB)

Załącznik graficzny 1 - Chmiel Pierwszy, Chmiel-Kolonia 1/2 (PDF 5886 KB)

Załącznik graficzny 2 - Chmiel Pierwszy, Chmiel-Kolonia 2/2 (PDF 5769 KB)

Załącznik graficzny 3 - Czerniejów, Czerniejów-Kolonia 1/2 (PDF 6060 KB)

Załącznik graficzny 4 - Czerniejów, Czerniejów-Kolonia 2/2 (PDF 6959 KB)

Załącznik graficzny 5 - Jabłonna Pierwsza, Jabłonna-Majątek 1/2 (PDF 6380 KB)

Załącznik graficzny 6 - Jabłonna Pierwsza, Jabłonna-Majątek 2/2 (PDF 6431 KB)

Załącznik graficzny 7 - Piotrków Pierwszy, Piotrków-Kolonia 1/2 (PDF 4117 KB)

Załącznik graficzny 8 - Piotrków Pierwszy, Piotrków-Kolonia 2/2 (PDF 6460 KB)

Załącznik graficzny 9 - Piotrków Drugi 1/2 (PDF 5528 KB)

Załącznik graficzny 10 - Piotrków Drugi 2/2 (PDF 5390 KB)

Załącznik graficzny 11 - Skrzynice Drugie (PDF 8307 KB)

Załącznik graficzny 12 - Skrzynice-Kolonia (PDF 7947 KB)

Załącznik graficzny 13 - Skrzynice Pierwsze (PDF 10497 KB)

Załącznik graficzny 14 - Wierciszów (PDF 6204 KB)

Legenda cz 1/3 (JPEG 1427 KB)

Legenda cz 2/3 (JPEG 2028 KB)

Legenda cz 3/3 (JPEG 2222 KB)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁONNA 2007

Treść uchwały VII/46/2007 (PDF 145 KB)

Załącznik graficzny 1 - Schemat pokrycia zmianami (JPEG 21289 KB)

Załącznik graficzny 2 - Piotrków Pierwszy, Piotrków-kolonia obszar 1 (JPEG 14792 KB)

Załącznik graficzny 3 - Tuszów obszar 2 (JPEG 8245 KB)

Załącznik graficzny 4 - Jabłonna Pierwsza obszar 4 (JPEG 17687 KB)

Załącznik graficzny 5 - Jabłonna Pierwsza obszar 7 (JPEG 10168 KB)

Załącznik graficzny 6 - Jabłonna-Majątek obszar 8 (JPEG 12979 KB)

Załącznik graficzny 7 - Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga obszar 9 (JPEG 12529 KB)

Załącznik graficzny 8 - Piotrków Pierwszy obszar 10 (JPEG 4767 KB)

Załącznik graficzny 9 - Chmiel-Kolonia obszar 11 (JPEG 4385 KB)

Załącznik graficzny 10 - Piotrków Drugi obszar 12 (JPEG 13781 KB)

 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁONNA 2008

Uchwała Nr XIX/136/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 grudnia 2008 r. (PDF 503 KB)

Załącznik graficzny - Obszar 1a - Piotrków Pierwszy (JPEG 1194 KB)

Załącznik graficzny - Obszar 3 - Tuszów (JPEG 1614 KB)

Załącznik graficzny - Obszar 5 - Czerniejów, Czerniejów-Kolonia (JPEG 1838 KB)

Załącznik graficzny - Obszar 6 - Czerniejów-Kolonia, Czerniejów, Skrzynice Drugie (JPEG 5805 KB)

Załącznik graficzny - Obszar 13 - Piotrków Pierwszy (JPEG 1005 KB)

Załącznik graficzny - Obszar 14 - Chmiel Drugi (JPEG 1516 KB)

Załącznik graficzny - Obszar 15 - Jabłonna Druga (JPEG 1085 KB)

Załącznik graficzny - Obszar 16 - Cmiel Pierwszy (JPEG 1073 KB)

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁONNA 2015

Uchwała NR VII/44/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 kwietnia 2015r.

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁONNA DLA TERENU OŚRODKA GMINNEGO - 2016 ROK

 
 
 
 
 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁONNA 2018

Uchwała Nr XLII/314/2018 z dnia 16 października 2018 r. (PDF 498 KB)

Załącznik graficzny - Jabłonna Pierwsza (JPEG 3228 KB)

 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁONNA 2019

Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. (PDF 1027 KB)

Załącznik graficzny nr 1.1 - Chmiel Pierwszy (PDF 2369 KB)

Załącznik graficzny nr 1.2 - Chmiel Drugi (PDF 1336 KB)

Załącznik graficzny nr 1.3 - Chmiel-Kolonia (PDF 3099 KB)

Załącznik graficzny nr 1.4 - Czerniejów (PDF 4556 KB)

Załącznik graficzny nr 1.5 - Czerniejów-Kolonia (PDF 5747 KB)

Załącznik graficzny nr 1.6.1 - Jabłonna Pierwsza (PDF 7857 KB)

Załącznik graficzny nr 1.6.2 - Jabłonna Pierwsza (PDF 8100 KB)

Załącznik graficzny nr 1.7.1 - Jabłonna Druga (PDF 5999 KB)

Załącznik graficzny nr 1.7.2 - Jabłonna Druga (PDF 9647 KB)

Załącznik graficzny nr 1.8 - Jabłonna-Majątek (PDF 5.18 MB)

Załącznik graficzny nr 1.9 - Piotrków Pierwszy (PDF 3.72 MB)

Załącznik graficzny nr 1.10 - Piotrków Drugi (PDF 2113 KB)

Załącznik graficzny nr 1.11 - Piotrków-Kolonia (PDF 2639 KB)

Załącznik graficzny nr 1.12 - Skrzynice Pierwsze (PDF 2825 KB)

Załącznik graficzny nr 1.13 - Skrzynice Drugie (PDF 5989 KB)

Załącznik graficzny nr 1.14 - Skrzynice-Kolonia (PDF 4572 KB)

Załącznik graficzny nr 1.15.1 - Tuszów (PDF 5858 KB)

Załącznik graficzny nr 1.15.2 - Tuszów (PDF 2906 KB)

Załącznik graficzny nr 1.16.1 - Wierciszów (PDF 4773 KB)

Załącznik graficzny nr 1.16.2 - Wierciszów (PDF 2620 KB)