Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Wybory samorządowe 2018 Uchwała Rady Gminy Jabłonna...

Wybory samorządowe 2018

Uchwała Rady Gminy Jabłonna XXXVII/270/2018 z dnia 20 marca 2018 r.

Uchwała Rady Gminy Jabłonna XXXVII/270/2018 z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Jabłonna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych