Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Wybory samorządowe 2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna

Wybory samorządowe 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna

o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Jabłonna, zarządzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 poz. 1561) na dzień 21 października 2018 r.