Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Wybory samorządowe 2018 Kalendarz wyborczy

Wybory samorządowe 2018

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczej

Liczba dni przed dniem wyborów

Treść czynności

do 2 dni od zarządzenia wyborów

-

podanie do publicznej wiadomości i w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia w sprawie zarządzenia wyborów

do 27 sierpnia 2018 r.

55

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej

do 27 sierpnia 2018 r.

55

zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 6 września 2018 r.

45

zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

do 6 września 2018 r.

45

możliwość zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

do 11 września 2018 r.

40

powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do 16 września 2018 r. (do 17 września 2018r.)

35

utworzenie odrębnych obwodów głosowania

do 16 września 2018 r. (do 17 września 2018r.) do godz. 24:00

35

zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

do 21 września 2018 r.

30

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

do 21 września 2018 r.

30

zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

do 26 września 2018 r. do godz. 24:00

25

zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 26 września 2018 r.

25

przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów wyborczych w wyborach do wszystkich sejmików województw

do 28 września 2018 r.

23

przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do 30 września 2018 r. (do 1 października 2018 r.)

21

przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze wojewódzkim

do 30 września 2018 r. (do 1 października 2018 r.)

21

powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych

do 30 września 2018 r. (do 1 października 2018 r.)

21

sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do 30 września 2018 r. (do 1 października 2018 r.)

21

przekazanie przez komisarza wyborczego wyborcom w stałych obwodach głosowania, w formie druku bezadresowego, informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w danych wyborach, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika

do 6 października 2018 r. (do 8 października 2018 r.)

15

zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego

do 6 października 2018 r. (do 8 października 2018 r.)

15

rozplakatowanie obwieszczeń terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do 12 października 2018 r.

9

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 14 października 2018 r. (do 15 października 2018 r.)

7

dostarczenie pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego dla wyborców niepełnosprawnych, którzy wyrazili chęć głosowania korespondencyjnego

do 16 października 2018 r.

5

składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy

19 października 2018r. o godz. 24:00

2

zakończenie kampanii wyborczej

20 października 2018r.

1

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie spisów wyborców

21 października 2018r. w godz. 7:00-21:00

0

przeprowadzenie głosowania