Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Ogłoszenia o aktualnie prowadzonych zamówieniach publicznych mogą Państwo odnaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jabłonna www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl w zakładce Ogłoszenia/Przetargi.
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych