Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Kultura i sport Stypendia kulturalne

Stypendia kulturalne

Od 2019 roku Wójt Gminy Jabłonna przyznaje stypendia kulturalne osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określa się ich wysokość zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w Gminie Jabłonna. Wsnioski o przyznanie stypendium składane są w następujących dziedzinach: fotografia, iteratura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr.

W 2019 roku stypendia kulturalne otrzymali:
1. Maja Radecka w dziedzinie Sztuka filmowa,
2. Antoni Radecki w dziedzinie Fotografia,
3. Julia Ścibura w dziedzinie Muzyka,
4. Paulina Szyszka w dziedzinie Sztuka filmowa.

 

 Regulamin przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [399.42 KB]

Wniosek o przyznanie stypendium, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [277.22 KB]

Wniosek o przyznanie stypendium, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.74 KB]

Puls Gminy Jabłonna

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi numerami bezpłatnej gazety Gminy Jabłonna "Puls Gminy Jabłonna"