Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Kultura i sport Zespoły muzyczne

Orkiestry, chóry, zespoły muzyczne

Zespoły Śpiewacze działajace na terenie Gminy Jabłonna
 
Zespół śpiewaczy z Chmiela – wyłoniony został z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w latach 80-tych ubiegłego wieku a kierowała nim od chwili powstania do końca 2013 r. - Stanisława Siczek. Od 2014 r. funkcję kierowniczą przejęła Grażyna Bobolewska. Śpiewaczki w codziennym życiu zajęte są pracą w swoich gospodarstwach ale dni świąteczne potrafią spędzać razem, kultywując regionalne tradycje w stroju, pieśni, obrzędach. Uświetniają swoją aktywnością uroczystości gminne i święta parafialne. W zespole śpiewają od lat: Stanisława Siczek, Grażyna Bobolewska, Maria Kłys, Jadwiga Ostańska, Jadwiga Małek, Anna Misiuk, Helena Malec, Wanda Wróblewska, Maria Sławek, Elżbieta Krzyżanowska i Katarzyna Juszka.
 
Zespół śpiewaczy z Czerniejowa – rodowód zespołu także wywodzi się z założonego przez Zofię Niedźwiadek w 1962 r. Koła Gospodyń Wiejskich, które organizowało obok kursów pieczenia, gotowania czy szycia – wycieczki krajoznawcze i wyjazdy mieszkanek wsi do teatru. Pod koniec lat 80-tych skrystalizował się stały skład zespołu śpiewaczego, obecnego odtąd na wielu uroczystościach i przeglądach, umilającego czas słuchaczom swoim śpiewaniem, bądź prezentacją teatralnie opracowanych obrzędów lokalnych. Do 2006 r. zespołem kierowała Zofia Niedźwiadek, którą zastąpiła Grażyna Bryda a od 2011 r. – Teresa Bryda. W zespole działają: Teresa Bryda, Beata Sałek, Grażyna Bryda, Stanisława Tkaczyk, Danuta Tracz, Władysława Niedźwiadek, Krystyna Tatara, Danuta Niedźwiadek, Ewa Podolska, Renata Szafranek, Barbara Juszka, Ewa Kostecka, Marianna Rudzka, Maria Sałatka, Janina Kowalczyk i Maria Piotrowska.

Zespół śpiewaczy z Jabłonny Pierwszej – powołany został w 1996 r. a jego kierowniczką od początku działania jest Barbara Drwal. Bardzo aktywny w działaniu, inspirujący do swoich działań dzieci i młodzież naturalnie przekazując im zarówno repertuar śpiewaczy, jak i miejscowe legendy, obyczaje i zwyczaje. Zespół prezentował regionalny obrzęd na dożynkach Powiatu Lubelskiego. Panie uczestniczą także w przeglądach zespołów, w tym w 1991 r. w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych KGW. A śpiewają w składzie: Barbara Drwal, Wiesława Hodorek, Anna Sobczak, Alina Zdybel, Anna Fiedur, Ewa Błaszczak, Maria Boguń, Maria Ciupak i Lucyna Kłodnicka.
 
Zespół śpiewaczy z Jabłonny Drugiej – powołany został w 1996 r. spośród pań aktywnie działających od lat w miejscowym KGW. Po raz pierwszy wystąpił zmobilizowany chęcią zaistnienia na Gminnym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych, organizowanym systematycznie przez GOK od 1987 r. Zespołem kieruje od początku jego istnienia pani Krystyna Lipska. Zespół aktywny, chętnie uczestniczący w działaniach podejmowanych zarówno przez GCK, jak przez parafię. Panie w strojach krzczonowskich pięknie prezentowały się w 2013 r. na dożynkach Powiatu Lubelskiego w Radawcu, przedstawiając obrzęd dożynkowy oraz częstując gości pirogiem drożdżowym. W działaniach zespołu uczestniczą panie: Krystyna Lipska, Irena Salasa, Grażyna Ziętek, Zofia Zawiślak, Henryka Nadarkiewicz, Alicja Kurek, Krystyna Kowalczyk, Stanisława Ziętek, Janina Mituła, Maria Sałata, Stanisława Sałata, Jolanta Czernic, Barbara Gustaw, Jolanta Świderska, Joanna Kowalczyk i Kazimiera Piędzia.
 
Zespół śpiewaczy z Piotrkowa Pierwszego – w miejscowości od 1965 r. działało Koło Gospodyń Wiejskich, którego inicjatorką i wieloletnią kierowniczką była Franciszka Tynecka. W latach późniejszych zastąpiła ją Zofia Skwarzyńska, która utworzyła z chętnych pań zespół śpiewaczy, aktywnie uczestniczący w działaniach na terenie swojej wsi, gminy, parafii oraz w przeglądach zespołów śpiewaczych na poziomie gminnym i wojewódzkim. Zespołem kierowały w kolejnych latach: Stanisława Siczek (od 1989 r.), Lucyna Mysłowska (od 2005 r.) i Zofia Sławek (od 2008 r.). Angażowały się zaś w jego działania ponadto panie: Zofia Sławek, Leokadia Skalska, Władysława Król, Marianna Miłczak, Zofia Poleszak, Krystyna Tynecka, Krystyna Ziętek, Henryka Migryt, Ewa Grzegorczyk, Joanna Husarek, Wiesława Poleszak i Maria Ziętek.
 
Zespół śpiewaczy z Piotrkowa Drugiego – inicjatorką założenia zespołu i jego niezastąpioną kierowniczką od 1995 r. jest Alicja Grzegorczyk. Zespół obok repertuaru śpiewaczego chętnie opracowuje widowiska obrzędowe bazując na miejscowych tradycjach. W wykonaniu aktorsko utalentowanych pań widzowie mogli obejrzeć prezentacje sceniczne takie jak: „Majówka”, „Prządki”, „Wicie palmy”, „Pieczenie chleba”,  czy „Prząśniczki”. Z widowiskami tymi zespół uczestniczył w międzypowiatowych i wojewódzkich Przeglądach Teatrów Wiejskich, zajmując w nich czołowe miejsca. Zespół współtworzą: Alicja Grzegorczyk, Maria Sawicka, Irena Drwal, Anna Grzegorczyk, Krystyna Gilas, Ewa Moczybroda, Halina Grzegorczyk, Irena Poleszak, Stanisława Stylińska, Małgorzata Dąbek, Urszula Czuja i Danuta Konefał.
 
Zespół śpiewaczy ze Skrzynic – aktywność kobiet w tej miejscowości sięga wielu dziesięcioleci wstecz, kiedy to miały w zwyczaju spotykać się na wieczorkach przy darciu pierza, czy prządkach. Z inicjatywy Cecylii Gieroby w 1955 r. powołane zostało Koło Gospodyń Wiejskich, z którego w 1980 r. założony został zespół śpiewaczy działający pod kierunkiem Edwarda Gronowskiego. Kontynuował on działania artystyczne mające na celu przypominanie i przekazywanie młodym pieśni i zwyczajów odchodzących stopniowo w niepamięć. Dzięki aktywności śpiewaczek ze Skrzynic zachowało się wiele pieśni regionalnych, czy obrzędów rodzinnych i świątecznych. Zespół wielokrotnie uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, zarówno w imprezach towarzyszących jak i konkursowych – wyśpiewując sobie wyróżnienie w 1994 r. Zespół wielokrotnie występował także na Wojewódzkich Przeglądach Twórczości Artystycznej Wsi, zajmując zaszczytne miejsca i zdobywając nagrody. Brał udział w koncertach towarzyszących na dożynkach wojewódzkich, natomiast na powiatowych – prowadził grupy wieńcowe prezentując tradycyjny obrzęd dożynkowy. Przez lata wspólnego śpiewania zespół dopracował się bogatego repertuaru ludowego, w tym pieśni religijnych, historycznych, miłosnych, weselnych, ballad oraz biesiadnych. Zespołem kierowały przez lata: Danuta Majewska, Janina Motyl, a od 1997 r. – Helena Cioczek, a tworzyły go przez lata: Maria Rudzka, Stanisława Rodak, Zofia Cioczek, Genowefa Paździor, Krystyna Skórska, Krystyna Bogdańska, Aleksandra Mordel i Zofia Zielonka.

Zespół śpiewaczy z Tuszowa - powstał w 1977 r. wyłoniony z grupy aktywnie działającego od 1959 r. KGW. Funkcję kierowniczą sprawuje w nim od początku Aleksandra Bogut. Zespół opracowując własne źródłowe pieśni wielokrotnie reprezentował województwo lubelskie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym zdobywając: w 1988 r. III nagrodę, natomiast w 1997 r. – I nagrodę. Czerpiąc z miejscowych tradycji opracowywał także teatralne widowiska obrzędowe weselne: „Oczepiny”, „Wicie rózgi”, „Wesele” oraz bożonarodzeniowe: „Szopka” i „Herody”. W tych scenicznych opracowaniach zespół zapraszał do udziału także młodzież. Widowiska te wielokrotnie prezentowane były publiczności nie tylko w gminie Jabłonna ale także na wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich Obrzędy i zwyczaje ludowe w scenicznym opracowaniu w Nałęczowie, czy międzypowiatowym spotkaniu zespołów obrzędowych i teatrów – w pobliskich Piotrowicach. Z widowiskiem „Wianki” zespół uczestniczył w Międzywojewódzkim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie w 2001 r. Ten niezwykle aktywny zespół tworzyły przez lata, uhonorowane przy kolejnych, uroczyście świętowanych jubileuszach śpiewaczki: Aleksandra Bogut, Halina Prus, Bronisława Madej, Stefania Zając, Krystyna Klimek, Alicja Skrzypek, Genowefa Zając, Janina Leżańska, Aleksandra Sobieś i Czesława Tracz. Zespół wyróżniony został licznymi nagrodami, w tym najcenniejszą – nagrodą Ministra Kultury i Sztuki w 1996 r.
 
Zespół śpiewaczy w Wierciszowie – założyła jesienią 2012 r. Teresa Jeleniewska - mieszkanka Wierciszowa, należąca wcześniej do zespołu w Jabłonnie. Od tego momentu zespół aktywnie uczestniczy w przeglądach gminnych, dożynkach, spotkaniach wigilijnych oraz kiermaszach sztuki ludowej. Zespół tworzą: Teresa Jeleniewska, Barbara Broda, Elżbieta Michalak, Ewa Palczewska, Wiesława Mituła, Jadwiga Lis, Maria Prus, Małgorzata Wilczyńska, Anna Salasa, Halina Strumińska i Diana Wojtyła.
 
Zespół Tańca Ludowego „Jabłoneczki” – działający przy Zespole Szkół w Jabłonnie – powstał w roku szkolnym 2003/2004 z inicjatywy nauczycieli Anny Grzegorczyk i Anny Kwiecińskiej. Swoją nazwę zawdzięcza honorowej patronce zespołu – Dyrektor Elżbiecie Migasiuk. Zespół po raz pierwszy zaprezentował swoje umiejętności widzom w czasie koncertu podczas szkolnych uroczystości w dniu 1 czerwca 2004 r. W kolejnych latach zespół występował także poza szkołą, uświetniając pięknem i żywiołowością tańca, muzyki, barwnością strojów (które posiada od 2007 r.) szereg uroczystości gminnych i powiatowych, w tym m.in. dożynki, koncerty dla seniorów, festyny środowiskowe.
 
Puls Gminy Jabłonna

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi numerami bezpłatnej gazety Gminy Jabłonna "Puls Gminy Jabłonna"