Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Ochrona środowiska Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 7

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 7

Opublikowano: 30.07.2018 Czy studium zawiera mapy gminy z określeniem przeznaczenia działek czy jest tylko dokumentem tekstowym?
Studium składa się z następujących elementów: część określająca uwarunkowania (w formie tekstowej i graficznej); część tekstowa zawierająca ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy; rysunek studium, przedstawiający w formie graficznej ustalenia; uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium.
Powrót