Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Ochrona środowiska Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 9

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 9

Opublikowano: 21.08.2018 Ile czasu trwa opracowanie zmiany studium?

Czas potrzebny na opracowanie studium zależny jest od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim wpływ ma ilość wniosków złożonych przez mieszkańców. Im więcej wniosków tym dłużej może trwać procedura. Po sporządzeniu projektu studium przedstawiany jest on do zaopiniowania przez instytucje. Nie zawsze projekt uda się uzgodnić za pierwszym razem, wówczas konieczne są kolejne uzgodnienia, które wydłużają czas trwania procedury. Projekt studium wykładany jest do publicznego wglądu, a po wyłożeniu mieszkańcy mogą wnosić swoje uwagi. Jeżeli uwag jest dużo i zostaną uwzględnione to projekt trzeba jeszcze raz uzgadniać i ponownie wykładać. To wydłuża procedurę przynajmniej o kilka miesięcy. 

Jak wynika z powyższego przystępując do procedury zmiany studium trudno jest przewidzieć ile taka procedura potrwa. Przeważnie jednak jest to czas liczony w latach a nie w miesiącach.

Powrót