Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

 Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 5

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 5

Opublikowano: 10.07.2018 Co to jest studium?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokument sporządzany dla obszaru całej gminy. Dokument ten określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych