Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 13

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 13

Opublikowano: 16.10.2018 Czy jeżeli w trakcie uzgodnień z instytucjami, któraś z nich wyda opinię negatywną to zawsze trzeba wprowadzić zmiany zgodnie z tymi opiniami?

Nie, gdyż opinie nie są wiążące, a decyzja o ich uwzględnieniu zależy od sporządzającego plan. Wiążące są zmiany wynikające z uzgodnień.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych