Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Partycypacja pytania Partycypacja w planowaniu...

Partycypacja - pytania

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 15

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - pytanie nr 15

Opublikowano: 24.10.2018 Co to jest opłata planistyczna?

Opłata planistyczna to opłata, która pobierana jest przez Gminę. Opłata ta ustalana jest w przypadku, gdy w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany takiego planu następuje wzrost wartości nieruchomości  i nieruchomość jest zbywana przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie planu lub jego zmiany. Stawka procentowa opłaty planistycznej zawierana jest w uchwale o zatwierdzeniu miejscowego planu lub jego zmiany. Opłata planistyczna nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Gmina nie może odstąpić od ustalenia wysokości tej opłaty oraz od pobierania jej. Opłata ta jest dochodem własnym gminy.

Powrót
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych