Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Jednostki organizacyjne Centrum Kultury Gminy Jabłonna

Centrum Kultury Gminy Jabłonna


CENTRUM KULTURY GMINY JABŁONNA

Instytucja kultury powstała w 1986 roku i działająca na terenie Gminy Jabłonna.

Ideą Centrum Kultury Gminy Jabłonna jest promowanie wśród mieszkańców Gminy Jabłonna edukacji kulturalnej i animacji społecznej.

Edukację kulturalną rozumiemy jako prezentowanie możliwości kultury, zachęcanie do jej odbioru i wyrabiania sobie własnego zdania. To dla nas także dawanie szansy, by spróbować – samodzielnie tworzyć, bawić się, uczyć, czyli brać czynny udział w kulturze.  

Animacja społeczna to według nas oddawanie głosu mieszkańcom, tworzenie oferty w oparciu o ich pomysły, pomoc w rozwijaniu pasji. To także inicjowanie zmian w środowisku lokalnym oraz wszelkie działania prowadzące do zawiązywania relacji międzyludzkich.

W działaniach stawiamy na rozwój podstaw u dzieci,  pomoc w poszukiwaniu pasji u młodzieży, organizację form dających relaks estetyczny dla dorosłych i seniorów.

Te założenia realizujemy prowadząc stałe zajęcia edukacyjne w siedzibie i na terenie całej gminy, organizując cykliczne warsztaty i spotkania, zapraszając do udziału w konkursach, proponując tematyczne i okolicznościowe wydarzenia i imprezy, a także realizując projekty, współpracując z partnerami, skupiając wolontariuszy i oddając inicjatywę mieszkańcom.

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałki 10:00 - 19:00
Wtorki 14:00 - 20:00
Środy 10:00 - 19:00
Czwartki 14:00 - 20:00
Piątki 14:00 - 18:00

 

Centrum Kultury Gminy Jabłonna

Dyrektor GCK - Katarzyna Kotarska

Piotrków Drugi 10

23-114 Piotrków Drugi

tel. 81  561 30 21

NIP 7132151679

e-mail:  centrumkultury@jablonna.lubelskie.pl

https://www.facebook.com/centrumkulturyjablonna/

www.kultura.gminajablonna.pl