Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie – jest jednostką organizacyjną Gminy Jabłonna. Realizuje zadania polegające m.in. na udzielaniu pomocy finansowej mieszkańcom gminy, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, także z przyczyn losowych. Ośrodek realizuje również zadania związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków rodzinnych i dodatków oraz zaliczek alimentacyjnych. Pracownicy placówki udzielają także zainteresowanym fachowych porad dotyczących sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i wychodzenia z kryzysu. Ośrodkiem kieruje Halina Kosiarczyk.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie
Jabłonna-Majątek 22
23-114 Jabłonna-Majątek
tel./fax 81 56 100 50
e-mail: gops@jablonna.lubelskie.pl
www.gops.gminajablonna.pl