Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Jednostki organizacyjne Gminny Klub Dziecięcy - Zielone...

Gminny Klub Dziecięcy - Zielone Jabłuszko


Gminny Klub Dziecięcy "Zielone Jabłuszko" w Piotrkowie Pierwszym powołany został w 2019 roku. Klub Dziecięcy mieści się w budynku Zespołu Szkół w Piotrkowie.

Celem Klubu Dziecięcego jest prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci w wieku od 1 roku do lat 3, a w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia.

Do podstawowych zadań Klubu Dziecięcego należy:
1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3. dbanie o odpowiednie żywienie dzieci stosownie do wieku;
4. dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną dzieci poprzez pobyt na świeżym powietrzu oraz zabawy ruchowe;
5. współpraca z rodzicami - prowadzenie porad i konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem oraz wspomagania w zakresie jego indywidualnego rozwoju;
6.  organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia ich niepełnosprawności i rodzaju dysfunkcji;
7.rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi.

Klub Dziecięcy posiada 15 miejsc dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 7.00 - 17.00

Nabór dzieci do Klubu Dzicięcego ruszy po 15 stycznia 2020 roku.

 

Klub Dzieicięcy "Zielone Jabłuszko" w Piotrkowie Pierwszym
Piotrków Pierwszy 105
23-114 Piotrków Pierwszy
e-mail: zielonajabluszko@jablonna.lubelskie.pl
http://www.zielonejabluszko.eskul.pl/