Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Jednostki organizacyjne Szkoły i przedszkola Zespół Szkół w Jabłonnie

Szkoły i przedszkola

Budynek szkoły w Jabłonnie

Zespół Szkół w Jabłonnie

Opublikowano: 11.02.2015 Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, telefon: 81 56 10 525

Fax -  81 561 00 34

Adres e-mail - zsjablonna@jablonna.lubelskie.pl

Strona wwwwww.zsjablonna.gminajablonna.pl

Dyrektor Zespołu Szkół - Wiesława Herecka

Wicedyrektor Zespołu Szkół - Małgorzata Zdrojkowska

Godziny przyjęć -  8:00 - 15:00

Godziny pracy sekretariatu - codziennie 7.30 - 15.30

Referent  - Dorota Wicińska

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

Przedszkole Publiczne w Jabłonnie

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Jabłonnie