Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Gmina Jednostki organizacyjne Szkoły i przedszkola Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Szkoły i przedszkola

Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Opublikowano: 11.02.2015 Skrzynice, 23-114 Skrzynice, telefon: 81 561 55 24

Informacje na temat Szkoły Podstawowej w Skrzynicach

  1. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa w Skrzynicach,
    Skrzynice Pierwsze 110
    23-114 Skrzynice Pierwsze
  2. Dane kontaktowe:
    tel./fax 815615524
    e-mail: szkolapodstawowaskrzynice@interia.pl
    strona internetowa: www.spskrzynice.gminajablonna.pl
  3. Imię i nazwisko dyrektora: mgr Alicja Kur
  4. Godziny przyjmowania interesantów przez dyrektora: poniedziałek, środa, piątek 10.00-13.00
  5. Godziny pracy sekretariatu: 8.00-12.00
  6. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za pracę sekretariatu: Władysława Gieroba
  7. Oferta szkoły w zakresie zajęć dodatkowych:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

  • język polski,
  • matematyka,
  • język angielski

- koła zainteresowań:

  • matematyczne z szachami,
  • literackie,
  • historyczno-artystyczne,

- zajęcia edukacyjne rozwijające uzdolnienia:

  • artystyczne,
  • czytelnicze,
  • rekreacyjno-sportowe

      8. Oferta szkoły w zakresie aktualnie realizowanych projektów ze środków  zewnętrznych:

Projekt „Z PZU po lekcjach. Warto pomagać!” współfinansowany ze środków Fundacji PZU i realizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw.

      9. Projekty zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat:

  • Projekt wakacyjny „Akcja w Skrzynicach”
  • Projekt Języki obce- język angielski we współpracy z Fundacją Rozwoju Wolontariatu Projektor- wolontariat studencki
  • Odkrywamy świat chemii – we współpracy z Projektorem
  • Kreatywnie z Projektorem
  • Matematyko, daj się uwieść- Młody Nobel. Projekt realizowany z Projektorem
  • Edukacja Animacja w Skrzynicach 2016-projekt we współpracy                            z Projektorem
  • Warsztaty językowe „Get To Know Me” we współpracy z AIESEC Lublin
  • Galeria w szkole
  • Cudze chwalicie, swego nie znacie… Projekt edukacyjny w 700 lecie lokacji Lublina
  • Kolędowanie z Herodami
  • Wielkie czytanie Sienkiewicza
  • Projekt czytelniczy W świecie baśni
  • Happenig czytelniczy Ustanawiamy rekord czytania w jednym miejscu
  • Projekt czytelniczy Czytamy w klasach. Czytanie jest cool.
  • Ferie z filmem i animacją
  • Warsztaty czytelnicze Opowieści z Narnii- lapbook we współpracy Z Gminną Biblioteką Publiczną w Jabłonnej

     10. Projekty realizowane w roku szkolnym 2017/2018

  • Wędrujące książki, czyli …Bookcrossing
  • Wielkie czytanie dzieciom i dla dzieci

     11. Szczególne osiągnięcia szkoły w okresie dwóch ostatnich lat szkolnych:

  • Najlepszy bramkarz Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Jabłonna uczeń klasy piątej 2015r.
  • 1 miejsce w II Otwartym Pucharze Polski Wschodniej Oyama Karate dla ucznia klasy piątej 2015r.
  • 1 i 3 miejsce uczennicy klasy VI w Konkursie Fotograficznym Walory Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego
  • Wicemistrz ortografii w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym 2016r.
  • 1 miejsce w Turnieju Tańca Towarzyskiego dla par początkujących o Puchar Wójta Gminy Jabłonna (uczennice klasy II i IV)
  • Wyróżnienia i nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KRUS Bezpiecznie na wsi to podstawa- środki chemiczne to nie zabawa (uczniowie klasy VI i III)
  • Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Piosenki Słowik -uczeń klasy II, 2016r.
  • 2 i 3 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (uczniowie klasy VI)
  • Wyróżnienie w Gminnym Konkursie Kartka Świąteczna 2017r.( dziecko z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy III)
  • 3 miejsce w Gminnym Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Jabłonna 2017 r. (uczennica klasy V)
  • 2 miejsce w eliminacjach gminnych w mini siatkówce dziewcząt (klasa VI)
  • 3 miejsce w eliminacjach gminnych w mini siatkówce chłopców (klasa VI)
  • 1 miejsce w Gminnym Turnieju gry planszowej o tematyce ornitologicznej Śladami Taczanowskiego uczniowie klasy VII, 2017 r.
  • Grand Prix w Gminnym konkursie na najpiękniejszą gwiazdę betlejemską 2017r. dla uczennic klasy VII i VI.
  • 2 miejsce w kategorii zespołów na najpiękniejszą kolędę 2017r. (uczniowie klas IV i VII)
     12. Udział w akcjach:
  • Polacy-Rodakom we współpracy z Biurem Senatora RP Stanisława Gogacza
  • Kwesta na rzecz Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie
  • Góra Grosza
  • Na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom
  • Cała Polska sadzi drzewa –pod patronatem Radia Zet
  • Rozprowadzanie kartek AMUN-u
  • Zbiórka plastikowych nakrętek na wózki inwalidzkie i sprzęt rehabilitacyjny

     13. Programy rządowe:

  • Szklanka mleka
  • Książki naszych marzeń
  • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Oddział przedszkolny pracuje  od godz. 8.00-13.00.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w oddziale przedszkolnym 10 godzin tygodniowo od godziny 7.00-8.00 i po zajęciach edukacyjnych .

 Opieka świetlicowa 10 godzin tygodniowo od 7.30-8.00 i  po zakończonych zajęciach  edukacyjnych do godz. 14.30.

Dowożenie uczniów do szkoły organizuje Gmina Jabłonna.

Szkoła prowadzi stołówkę szkolną w kooperacji ze Szkołą Podstawową w Czerniejowie.

Szkoła zatrudnia psychologa i logopedę w wymiarze 2 godzin tygodniowo.