Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Władze Wójt Gminy

Wójt Gminy Jabłonna

Wójt Gminy Jabłonna

Magdalena Sałek - Lewczyk - Wójt Gminy Jabłonna

telefon: 81 5610570

e-mail: m.salek@jablonna.lubelskie.pl

 

Do zadań i obowiązków wójta należy w szczególności:

  • kierowanie urzędem; oraz bieżącymi sprawami, a także reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
  • wykonywanie uchwał rady gminy i wykonywanie zadań gminy określonych przepisami prawa;
  • przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
  • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  • określanie sposobu wykonywania uchwał;
  • gospodarowanie mieniem komunalnym;
  • wykonywanie budżetu;
  • zatrudnianie i zwalnianie dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
  • opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
  • wykonywanie innych zadań i obowiązków określonych w odrębnych przepisach prawa będących w kompetencjach wójta.

Interesanci przyjmowani są przez Wójta Gminy Jabłonna w następujące dni:

Wtorki  od 14:00 do 17:00
Czwartki od 8:00 do 11:00
 
Prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 81 561 05 70 celem umówienia spotkania.
 
W sprawie skarg i wniosków Wójt Gminy Jabłonna przyjmuje w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 08:00-15:00 oraz we wtorki w godzinach 09:30 - 16.30.

Kalendarz Wójta Gminy Jabłonna

Kalendarz Wójta Gminy Jabłonna

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie
Centrum Kultury
Gminy Jabłonna
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Jabłonnie
Zespół Szkół w Jabłonnie
Zespół Szkół
w Piotrkowie
Zespół Szkół w Piotrkowie
Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
Szkoła Podstawowa w Tuszowie
Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
Szkoła Podstawowa
w Czerniejewie
Szkoła Podstawowa w Czerniejewie
Digitalizacja zasobów kulturowych
Grafika ikona książka ikona komputer na rozmytym tle
Klub Dziecięcy Zielone Jabłuszko
grafika tło robaczek na łące i logo Sielone Jabuszko