Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Pracownicy Urzędu

test Struktura organizacyjna

Nazwa
Wydziału
Telefon
Władze Gminy 81 561 05 70 Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Opis
Wójt Gminy Magdalena Sałek - Lewczyk 81 561 05 70 m.salek@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Zastępca Wójta Gminy Marcin Pastuszak 81 561 05 70 m.pastuszak@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Skarbnik Gminy Jolanta Góra 81 561 00 70 j.gora@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Sekretarz Gminy Ryszard Próchnicki 81 440 90 30 r.prochnicki@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Referat Księgowości i Budżetu Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Opis
Stanowisko pracy ds. księgowości Bożena Grzegorczyk 81 440 90 34 b.grzegorczyk@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Skarbnik Gminy Jabłonna Jolanta Góra 81 561 00 70 j.gora@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Stanowisko pracy ds. księgowości Justyna Brzozowska 81 440 90 34 j.brzozowska@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Stanowisko pracy ds. księgowości Monika Dubeltman 81 440 90 33 m.dubeltman@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Stanowisko pracy ds. księgowości Agnieszka Mordel 81 440 90 33 a.mordel@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Referat Podatków i Opłat Lokalnych Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Opis
Kierownik referatu Krystyna Kowalik 81 440 90 42 k.kowalik@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Stanowisko pracy ds. podatków Magdalena Maj 81 561 04 04 m.maj@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Księgowa podatkowa Maria Walczak 81 561 04 04 m.walczak@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Stanowisko pracy ds. podatków Elżbieta Niedźwiadek 81 561 04 04 e.niedzwiadek@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Opis
Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i obrony cywilnej Marek Bryda 81 440 90 41 m.bryda@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Stanowisko pracy ds. archiwum zakładowego Magdalena Pęcak 81 440 90 40 m.pecak@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Sprzątaczka Anna Kicińska brak Lokalizacja: Budynek główny
Stanowisko pracy ds. administracyjnych i obsługi rady gminy Magdalena Pęcak 81 440 90 40 m.pecak@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Stanowisko pracy ds. organizacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi Iwona Podsiadły 81 561 05 70 i.podsiadly@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Biuro Obsługi Mieszkańców Karolina Małocha 81 561 05 81 k.malocha@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Stanowisko pracy ds. informatyzacji i spraw społecznych Hubert Bryda 81 440 90 40 h.bryda@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Stanowisko ds. rozwiązywania problemów społecznych Izabela Giza i.giza@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Świetlica w Jabłonnie-Majątek
Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Opis
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami Agnieszka Dudziak 81 44090 37 a.dudziak@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami Aneta Zwolińska 81 440 90 37 a.zwolinska@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska Małgorzata Gorzel 81 440 90 38 m.gorzel@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Stanowisko pracy ds. geodezji i rolnictwa Marcin Jakubusek 81 561 00 12 m.jakubusek@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska Monika Ozimek 81 440 90 38 m.ozimek@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Referat Inwestycji Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Opis
Kierownik referatu Agnieszka Wójtowicz 81 440 90 31 a.wojtowicz@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. środków zewnętrznych i inwestycji Grzegorz Krawiec 81 440 90 32 g.krawiec@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: budynek główny
Zamówienia publiczne Anita Kłapeć 81 440 90 32 a.klapec@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Pracownik gospodarczy Zbigniew Głąb brak brak Lokalizacja: Budynek główny
Pracownik gospodarczy Krzysztof Stefaniak brak brak Lokalizacja: Budynek główny
Wieloosobowe stanowisko pracy ds.inwestycji Marta Przech m.przech@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Urząd Stanu Cywilnego Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Opis
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marek Bryda 81 561 05 77 m.bryda@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny
Kierownik USC Monika Flis 81 561 05 77 usc@jablonna.lubelskie.pl Lokalizacja: Budynek główny