Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Struktura Urzędu

Struktura Urzędu

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Jabłonna

 • Wójt Gminy - Dział Wójta (DW)
  - Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  (IRO)
  Urząd Stanu Cywilnego (USC)
  - Pełnomocnik ds. Ochroni Informacji niejawnych
  (IN)
  - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  (ODO)
  - Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem (KZR)
  - Audytor Wewnętrzny
  (AW)

 • Zastępca Wójta - Dział Zastępcy wójta (DZW)
  - Referat Funduszy, Promocji i Spraw Obywatelskich
  (FPW)

 • Sekretarz - Dział Sekretarza (DS)
  - Referat Spraw Organizacyjnych
  (EOR)

 • Skarbnik - Dział Skarbnika (DSK)
  - Referat Księgowości i Budżetu (KB)
  - Referat Podatków i Opłat Lokalnych (POL)

 

ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych