Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Urząd Gminy Struktura Urzędu

Struktura Urzędu

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Jabłonna

 • Wójt Gminy - Dział Wójta (DW)
  - Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
  (IRO)
  Urząd Stanu Cywilnego (USC)
  - Pełnomocnik ds. Ochroni Informacji niejawnych
  (IN)
  - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  (ODO)
  - Pełnomocnik ds. Kontroli Zarządczej i Zarządzania Ryzykiem (KZR)
  - Audytor Wewnętrzny
  (AW)

 • Zastępca Wójta - Dział Zastępcy Wójta (DZW)
  - Referat Inwestycji 
  (FPW)

 • Sekretarz - Dział Sekretarza (DS)
  - Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich
  (EOR)

 • Skarbnik - Dział Skarbnika (DSK)
  - Referat Księgowości i Budżetu (KB)
  - Referat Podatków i Opłat Lokalnych (POL)