Koło Gospodyń Wiejskich w Czerniejowie

Zespół śpiewaczy z Czerniejowa – rodowód zespołu także wywodzi się z założonego przez Zofię Niedźwiadek w 1962 r. Koła Gospodyń Wiejskich, które organizowało obok kursów pieczenia, gotowania czy szycia – wycieczki krajoznawcze i wyjazdy mieszkanek wsi do teatru. Pod koniec lat 80-tych skrystalizował się stały skład zespołu śpiewaczego, obecnego odtąd na wielu uroczystościach i przeglądach, umilającego czas słuchaczom swoim śpiewaniem, bądź prezentacją teatralnie opracowanych obrzędów lokalnych. Do 2006 r. zespołem kierowała Zofia Niedźwiadek, którą zastąpiła Grażyna Bryda a od 2011 r. – Teresa Bryda. W zespole działają: Teresa Bryda, Beata Sałek, Grażyna Bryda, Stanisława Tkaczyk, Danuta Tracz, Władysława Niedźwiadek, Krystyna Tatara, Danuta Niedźwiadek, Ewa Podolska, Renata Szafranek, Barbara Juszka, Ewa Kostecka, Marianna Rudzka, Maria Sałatka, Janina Kowalczyk i Maria Piotrowska.
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych