Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Kultura i sport Koła Gospodyń Wiejskich Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłonnie...

Koło Gospodyń Wiejskich w Jabłonnie Drugiej

Zespół śpiewaczy z Jabłonny Drugiej – powołany został w 1996 r. spośród pań aktywnie działających od lat w miejscowym KGW. Po raz pierwszy wystąpił zmobilizowany chęcią zaistnienia na Gminnym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych, organizowanym systematycznie przez GOK od 1987 r. Zespołem kieruje od początku jego istnienia pani Krystyna Lipska. Zespół aktywny, chętnie uczestniczący w działaniach podejmowanych zarówno przez GCK, jak przez parafię. Panie w strojach krzczonowskich pięknie prezentowały się w 2013 r. na dożynkach Powiatu Lubelskiego w Radawcu, przedstawiając obrzęd dożynkowy oraz częstując gości pirogiem drożdżowym. W działaniach zespołu uczestniczą panie: Krystyna Lipska, Irena Salasa, Grażyna Ziętek, Zofia Zawiślak, Henryka Nadarkiewicz, Alicja Kurek, Krystyna Kowalczyk, Stanisława Ziętek, Janina Mituła, Maria Sałata, Stanisława Sałata, Jolanta Czernic, Barbara Gustaw, Jolanta Świderska, Joanna Kowalczyk i Kazimiera Piędzia.