Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Kultura i sport Koła Gospodyń Wiejskich Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowie...

Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowie Pierwszym

Zespół śpiewaczy z Piotrkowa Pierwszego – w miejscowości od 1965 r. działało Koło Gospodyń Wiejskich, którego inicjatorką i wieloletnią kierowniczką była Franciszka Tynecka. W latach późniejszych zastąpiła ją Zofia Skwarzyńska, która utworzyła z chętnych pań zespół śpiewaczy, aktywnie uczestniczący w działaniach na terenie swojej wsi, gminy, parafii oraz w przeglądach zespołów śpiewaczych na poziomie gminnym i wojewódzkim. Zespołem kierowały w kolejnych latach: Stanisława Siczek (od 1989 r.), Lucyna Mysłowska (od 2005 r.) i Zofia Sławek (od 2008 r.). Angażowały się zaś w jego działania ponadto panie: Zofia Sławek, Leokadia Skalska, Władysława Król, Marianna Miłczak, Zofia Poleszak, Krystyna Tynecka, Krystyna Ziętek, Henryka Migryt, Ewa Grzegorczyk, Joanna Husarek, Wiesława Poleszak i Maria Ziętek.