Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Kultura i sport Koła Gospodyń Wiejskich Koło Gospodyń Wiejskich w Wierciszowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierciszowie

Zespół śpiewaczy w Wierciszowie – założyła jesienią 2012 r. Teresa Jeleniewska - mieszkanka Wierciszowa, należąca wcześniej do zespołu w Jabłonnie. Od tego momentu zespół aktywnie uczestniczy w przeglądach gminnych, dożynkach, spotkaniach wigilijnych oraz kiermaszach sztuki ludowej. Zespół tworząTeresa Jeleniewska, Barbara Broda, Elżbieta Michalak, Ewa Palczewska, Wiesława Mituła, Jadwiga Lis, Maria Prus, Małgorzata Wilczyńska, Anna Salasa, Halina Strumińska i Diana Wojtyła.
ZIT

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do odwiedzenia strony Partycypacja w planowaniu przestrzennym w Gminie Jabłonna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Gospodarka odpadami

Informacje dotyczące odpadów komunalnych