Gmina Jabłonna

Tutaj jesteś Kultura i sport Koła Gospodyń Wiejskich Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowie...

Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowie Drugim

Zespół śpiewaczy z Piotrkowa Drugiego – inicjatorką założenia zespołu i jego niezastąpioną kierowniczką od 1995 r. jest Alicja Grzegorczyk. Zespół obok repertuaru śpiewaczego chętnie opracowuje widowiska obrzędowe bazując na miejscowych tradycjach. W wykonaniu aktorsko utalentowanych pań widzowie mogli obejrzeć prezentacje sceniczne takie jak: „Majówka”, „Prządki”, „Wicie palmy”, „Pieczenie chleba”,  czy „Prząśniczki”. Z widowiskami tymi zespół uczestniczył w międzypowiatowych i wojewódzkich Przeglądach Teatrów Wiejskich, zajmując w nich czołowe miejsca. Zespół współtworzą: Alicja Grzegorczyk, Maria Sawicka, Irena Drwal, Anna Grzegorczyk, Krystyna Gilas, Ewa Moczybroda, Halina Grzegorczyk, Irena Poleszak, Stanisława Stylińska, Małgorzata Dąbek, Urszula Czuja i Danuta Konefał.